CURRICULUM VITAE

M.Arch 
Vedrana RajicVR.htmlVR.htmlVR.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1
 

PERSONALIA:


født:             10.01.1980

mobil:           95 80 53 82

e-post:          post@vedranarajic.com

nasjonalitet: norsk

språk:           norsk, bosnisk, engelsk


AKADEMISK UTDANNELSE:


2003 - 2005 Master i Arkitektur, Bergen Arkitektskole

2000 - 2003 Bachelor i Arkitektur, Bergen Arkitektskole


PRAKSIS:


2013 - idag, ansatt ved Arkitektene Astrup og Hellern

2005 - 2013  , ansatt ved Arkitektkontoret 4BETTERUTDANNIG/STUDIETURER:


2016 Køln, Studietur arkitektur

2014 Italia, Studietur arktitektur

2013 Oslo, studietur arkitektur

2012 Paris, studietur arkitektur

2011 Croatia, studietur arkitektur

2010 St. Petersburg, studietur arkitektur

2009 Tromsø, studietur arkitektur

2008 New York, studietur arkitektur

2008 Støykurs

2007 Brannteknisk prosjektering

2007 Ny energiforskrift, NAL

2007 Malmø og Københaven, studietur arkitektur

2006 Helsinki, studietur arkitektur

2006 NS 8400 OG 8410 Regler for tilbudskonkurranser


DATAKUNNSKAPER:


  1. -Archicad

  2. -Artlantis

  3. -Adobe Illustrator

  4. -Adobe Photoshop

  5. -Adobe Indesign

  6. -Revit

  7. -Navisworks

  8. -Lumion

BOLIG:

Tverrbakken 4, 2 leiligheter, ombygning av gammel varmesentral, 2014
Sognatun (ca. 40 leiligheter), Nybygg/påbygg, Sogndal 2013
- Sjøkanten (4000m2, 35 leiligheter) , nybygg, Sogndal, 2010-2013
- Sogningen Storsenter, bolig på taket, Sogndal, 2010
- Fosshaugane SOL, firemansbolig, Sogndal, 2010
- Elvebakken 14, rekkehus, Sogndal, 2010
Torløa, bolig, 6 leiligheter, Mundal, 2008
- Rutlinslid 43, enebolig, Sogndal, 2007
- Sogningen, bolig rekkehus, Sogndal, 2007
- Romøren, enebolig, Mundal, 2006

REHABILITERING:

- Bondevikhuset, ceffè/verksteder, ombygning, Sogndal, 2008
- Davik prestebolig, rehabilitering, ombygning, Davik 2006
- Aurland prestebolig, ombygning, Auralnd 2006

HYTTE: 

- Thunor hytte, nybygg, Sogndalsdalen, 2008

SKOLE / ANLEGG

- Njård idrettshall, utvidelse/ombygning, Oslo 2015
- Fosshaugane Campus, Høyskole i SFJ, utvidelse, Sogndal, 2012
Halbrend skule, nybygg, Førde kommune, 2008
Hafslo barne og ungdomskule, 2012

BARNEHAGE

- Rones barnehage, nybygg, Sogndal, 2007
Furuli barnehage, nybygg, Kaupanger, 2006
Kjørnes Friluftsbarnehage, nybygg, Sogndal 2010

INDUSTRI/LOGISTIKK

- Hydro Karmøy, nybygg, Hydro, 2015 - 2017
- Bodø Energisentral, nybygg, Bodø Energi, 2014 - 2016
Gjøvik Energisentral, nybygg, Eidsiva, 2013 - 2014
- Florø vassverk, nybygg, Flora kommune, 2009
- Håra renseanlegg, nybygg, Odda kommune, 2008
- Seljestad renseanlegg, nybygg, Odda kommune, 2008
- Horpedal kraftstasjon, tilbygg, Fjærland, 2009

NÆRING/KONTOR

- Sjøkanten ,8400m2, 5 næringslokaler, nybygg, Sogndal, 2010-2012
- Torløa leiligheter, kontor og kaffè, forprosjekt ombygning, Mundal ,2008
Mundal bokhandel, forprosjekt nybygg, Fjærland, 2006
Karihaugen, kontor, Tilbygg/påbygg, Oslo 2013

REGULERING/STEDSANALYSE

- Stedsanalyse Mundal sentrum, Mundal, 2007
- Riverdalen reguleringsplan, Leikanger, 2006

LANDSKAP

- Badeplass, Sogndal, 2007
- Kulturplassen, idèskisse, Sogndal, 2006

TILBYGG/SMÅSKALA PROSJEKTER

- Kongabergvegen 54, tilbygg bolig, Sogndal, 2009
- Meieriet studenthus, interør, Sogndal, 2009
- M4, tilbygg bolig, Sogndal, 2009
- Stedjeåsen, tilbygg bolig, Sogndal, 2009
- Trafo Parken, idèskisse nybygg, Sogndal, 2008
- Rutlinslid 14, vinterhage, Sogndal, 2008
Fjøra, anex, bolig, Sogndal, 2008
Odin, bokhandel, tilbygg, Mundal 2007
- Stedjekammen, tilbygg hytte, Sogndal, 2006
- Navarsete, garasje, Sogndal, 2006
- Fjellvegen, fasadeendring, Sogndal, 2006
- Garasje Bakken, Sogndal, 2005
- Carport Ellingsen, Sogndal, 2005

KONKURRANSER

Hafslo barne og ungdomskule, 2012
Gulatinget, konkurranse, Gulen kommune, 2011
Lærdalsøyri barnehage, Lærdal kommune, 2009
Furuli barnehage, Kaupanger, 2006
- Sogndal VGS, 2007
- Parken, Sogndal, 2005


TVERRBAKKEN_4.htmlSOGNATUN.htmlSjkanten.htmlFOSSHAUGANE_SOL.htmlELVEBAKKEN.htmlTORLA.htmlRUTLINSLID_43.htmlNJARD.htmlHALBREND_SKULE.htmlHAFSLO_Barne_og_ungdomskule.htmlFURULI_BARNEHAGE.htmlKJRENES_BARNEHAGE.htmlHYDRO_KARMY.htmlBOD_ENERGI.htmlGJVIK.htmlHARA_SELJESTAD_2.htmlHARA_SELJESTAD_2.htmlHORPEDAL_KRAFTSTASJON.htmlSjkanten.htmlTORLA.htmlKARIHAUGEN.htmlMUNDAL.htmlBADEPLASS.htmlKULTURPLASSEN.htmlTRAFO.htmlHAFSLO_Barne_og_ungdomskule.htmlGULATINGET.htmlFURULI_BARNEHAGE.htmlPARKEN.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11shapeimage_2_link_12shapeimage_2_link_13shapeimage_2_link_14shapeimage_2_link_15shapeimage_2_link_16shapeimage_2_link_17shapeimage_2_link_18shapeimage_2_link_19shapeimage_2_link_20shapeimage_2_link_21shapeimage_2_link_22shapeimage_2_link_23shapeimage_2_link_24shapeimage_2_link_25shapeimage_2_link_26shapeimage_2_link_27shapeimage_2_link_28
PROSJEKTER:
VRVR.htmlVR.htmlshapeimage_4_link_0