M. ARCH.

  VEDRANA RAJIC

CVCV.htmlCV.htmlshapeimage_1_link_0

Navn:     Vedrana Rajic

Født:      10.01.1980

Diplom:   Bergen Arkitektskole 2005

Mobil:     + 47 95805382

E-post:    post@vedranarajic.com

 

SJØKANTEN

OPPDRAGSGIVER: FJORDLINJE EIGENDOM AS

STED: Sogndal kommune

AREAL: 8 400m2 næring

             4000m2 bolig - 35 leiligheter

FASE: Ferdigstilt

ÅR: 2011-2013    

NJÅRD

OPPDRAGSGIVER: NJÅRD

STED: Sørkedalsveien 106, OSLO

AREAL: 600m2

TYPE: Tilbygg,nybygg - Flerbrukshall

FASE: Skisseprosjekt/Rammesøknad

ÅR: 2015

Master i Arkitektur 2005 fra BAS.


Erfaring fra Arkitektkontoret 4B (05-13), prosjektering av både stor- og småskala prosjekter.

Prosjekteringsansvar for Sjøkanten 8400m2 næringslokaler og 4000m2 bolig samtidig prosjektleder for en rekke mindre bygg som barnehager, boliger med flere.


Arkitektene Astrup og Hellern 2013, detaljering, gjennomføring og prosjektledelse. 

Prosjekteringsansvar for Bodø Energisentral samt en rekke andre prosjekter innen industri, logistikk og kontor. Fra 2015 til 2017: Prosjektleder av et nytt prosessanlegg for Hydro på Karmøy. Et pilotprosjekt for verdens mest klima- og energieffektive produksjon av primæraluminium.


HÅRA OG SELJESTAD RENSEANLEGG

OPPDRAGSGIVER: Odda kommune

STED: Odda kommune

AREAL:

TYPE: Nybygg -  Renseanlegg

FASE: Ferdigstilt

ÅR: 2010

KJØRENES FRILUFTBARNEHAGE

OPPDRAGSGIVER: Sogndal kommune

STED: Kjørnes, Sogndal

AREAL:

TYPE: Nybygg

FASE: Ferdigstilt

ÅR: 2010

GULATINGET

OPPDRAGSGIVER: Gulen kommune

STED: Gulen kommune

AREAL:

TYPE: Nybygg

FASE: Konkurranse

ÅR: 2011

ELEVEBAKKEN 14

OPPDRAGSGIVER: AH BYGG AS

STED: Sogndal kommune

AREAL:

TYPE: Nybygg

FASE: Ferdigstilit

ÅR: 2009

BODØ ENERGISENTRAL

OPPDRAGSGIVER: Bodø Energi

STED: Bodø kommune

AREAL:

TYPE: Nybygg

FASE: Ferdigstilt

ÅR: 2015

MUNDAL STEDSANALYSE

OPPDRAGSGIVER: Sogndal kommune

STED: Mundal, Fjærland

AREAL:

TYPE:

FASE: Stedsanalyse

ÅR: 2007

FURULI BARNEHAGE

OPPDRAGSGIVER: Sogndal kommune

STED: Sogndal

AREAL: 400m2

TYPE: Nybygg

FASE: Ferdigstilt

ÅR: 2006